Βιογραφικό

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Αθανάσιος Ρουμελιώτης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος – Πλαστική Χειρουργική Βλεφάρων, Χειρουργική Κόγχου και Δακρυϊκής συσκευής, Οφθαλμική ογκολογία

Συνεργάτης: Υπεύθυνος του τομέα της Οφθαλμοπλαστικής σε ιδιωτικά νοσοκομεία και οφθαλμολογικά κέντρα.

Ο Αθανάσιος Ρουμελιώτης, είναι χειρουργός οφθαλμίατρος, με εξειδίκευση στην πλαστική χειρουργική βλεφάρων, στη χειρουργική κόγχου και δακρυϊκής συσκευής και στην οφθαλμική ογκολογία της περιοφθάλμιας χώρας.
Γεννήθηκε στην Τρίπολη. Πέτυχε στην Ιατρικη σχολή του Πανεπιστημιου της Αθήνας όπου και αποφοιτησε το 1989. Με την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας ειδικεύθηκε στην Οφθαλμολογία στο αντικαρκινικό –ογκολογικό νοσοκομείο Αθηνών, Άγιος Σάββας ενώ κατά το διάστημα αυτό εργάστηκε ως visiting Fellow στην Οφθαλμολογία στο Northwestern University, στο Σικάγο των Η.Π.Α. με εκπαιδευτική άδεια από το ΚΕΣΥ.
Στη συνέχεια εξειδικευτηκε σε έμμισθη κλινική θέση (Clinical Fellowship) στο Οφθαλμολογικό τμήμα του πανεπιστημίου του Σινσιννατι, στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της Οφθαλμικής Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής. Κατά την παραμονή του συμμετείχε σε περισσότερα από 800 περιστατικά όλου τους εύρους της οφθαλμικής πλαστικής χειρουργικής με τους D.Kulwin και R.Kersten, ενώ συνεργάστηκε σε πολλές περιπτώσεις με τον περίφημο James Augsburger, αυθεντία στον τομέα της οφθαλμικής ογκολογίας.
Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, συνεργάζεται με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, -ενδοκρινολόγους, ρευματολόγους, δερματολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, γναθοχειρουργούς και ωτορινολαρυγγολόγους –σε πλήθος περιστατικών. Έως σήμερα έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες εγχειρήσεις στον τομέα της οφθαλμοπλαστικής χειρουργικής, με επίκεντρο τις πλαστικές επεμβάσεις στα βλέφαρα, τη χειρουργική κόγχου και δακρυϊκής συσκευής και τις επεμβάσεις της οφθαλμικής ογκολογίας, ενώ στην εμπειρία του περιλαμβάνονται οι μη επεμβατικές πρακτικές της αισθητικής οφθαλμολογίας, όπως οι θεραπείες τύπου Botox και τα δερματικά εμφυτεύματα (fillers).
Ο κ. Ρουμελιώτης είναι πάντα διαθέσιμος για τον ασθενή προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του, ενώ διαθέτει όλο τον απαιτούμενο χρόνο για να τον ενημερώσει για τα οφέλη και τα πιθανά προβλήματα κάθε επέμβασης ή θεραπευτικής αγωγής. Για τον ασθενή που επιθυμεί ένα άριστο αποτέλεσμα το πλέον σημαντικό είναι να απευθύνεται σε ιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία περιστατικών.


Ενεργό Μέλος

 • Ευρωπαϊκή Εταιρία Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής

Πιστοποιήσεις

 • USMLE (Step 1 & 2), ECFMG
 • International Council of Ophthalmology, Basic Science

Παρουσιάσεις

 • Surgical treatment of lower lid cancer. 9th Panhellinion Oncology Congress, Athens 1997
 • Combined surgical procedures for treatment of dysthyroid ophthalmopathy. 31rst Panhellinio Ophthalmology Congress, Halkidiki 1998
 • Complications after argon laser trabeculoplasty. 29th Panhellinio Ophthalmology Congress, Thessaloniki 1996
 • Eyelid ptosis. Results from 278 surgical cases. 34th Panhellinio Ophthalmology Congress, Athens, 2001
 • Entropion repair techniques. 34th Panhellinio Ophthalmology Congress, Athens, 2001
 • Evaluation of somatuline use for dysthyroid ophthalmopathy 33th Panhellinio Ophthalmology Congress , Thessaloniki, 2000
 • Plaque radiotherapy for choroidal melanoma with limited extrascleral extension annual Meeting, American Academy of Ophthalmology, Dallas 2000
 • Enucleation of eyes that become blind following plaque radiotherapy for ghoroidfal melanoma. Impact on survival prognosis Annual Meeting, American Academy of Ophthalmology, Dallas 2000
 • Orbital melanomas. analysis of 7 cases. 15th meeting European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Rome 1997
 • Unilateral frontalis sling for poor levator function ptosis repair. 18th meeting European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, Paris 2000
 • Problems in diagnosis and management of optic disc angiomas. XIth Congress of the European Society of Ophthalmology, Budapest, June 1997
 • Minimal invasive oculoplastics procedures. 46th Pan. Ophth. Congress , Costa Navarino, May 2013

Δημοσιεύσεις

 • Non typical case of cavernous hemangioma of orbit. Ophthalmology Times 104-107, 1998
 • Secondary orbital melanomas Analysis of 15 cases. 148-152, journal of cranio maxillilofacial surgery 2000  
 • Unilateral frontalis sling for the surgical correction of unilateral poor function ptosis. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005 Nov; 21(6):412-6; discussion 416-7.
 • Enucleation versus preservation of blind eyes following plaque radiotherapy for choroidal melanoma. Can J Ophthalmol. 2004 Jun;39(4):372-9

Ομιλίες ως προσκεκλημένος ομιλητής – Διδακτική Εμπειρία

 1. Eyelids diseases. Lessons for residents of ophthalmology. University of Athens, Ophthalmology department, Athens, Feb 2002
 2. Advances in orbital surgery. Hellenic American Medical Society, Henry Dynant Hospital , Athens, Dec 2002
 3. External dacryocystorhinostomy, Spring symposium, Panhellenic Ophthalmological Society, Volos, May 2002
 4. Oculoplastic surgery and recent developments. 11th ESCRS Winter Meeting, Athens, Feb 2007
 5. Botox in ophthalmology. Scientific meeting, OMMA, Athens, Jan 2006
 6. Vascular diseases of the orbit. Hellenic Ophthalmologic Society, Athens, Dec 2006
 7. Eyelid ptosis, entropio, ectropio. Lessons for residents of ophthalmology. Ophthalmiatrio, Athens, Dec 2004
 8. Diagnostic and therapeutic dilemmas in orbital diseases. 38th Panhellenic Ophthalmology Congress, Mykonos, May 2005
 9. Orbital inflammations. 3rd Panhellenic Meeting for Ocular Inflammations, Athens, Nov 2004
 10. Cosmetic use of botox. 36th Panhellenic Ophthalmological Congress, Crete, June 2003
 11. Lacrimal system diseases. Lessons for residents of Ophthalmology. Ophthalmiatrio, Athens, Oct 2006
 12. Exposure in anophthalmic socket. 20th International Meeting of HSIOIRS , Athens, Feb 2006
 13. Problems when dealing with anophthalmic eyes. 20th International Meeting of HSIORS, Athens, Feb 2006
 14. Diseases of eyelids. Lessons for residents in Ophthalmology. University of Athens, Department of Ophthalmology, Attikon Hospital, Athens, Feb 2011
 15. Thyroid orbitopathy. Lessons for residents in ophthalmology. Ophthalmiatrio. Athens, Nov 2011
 16. Thyroid orbitopathy and non specific orbital inflammations. Lessons for residents in ophthalmology. University of Athens and Hellenic Ophthalmological Society, Athens, April 2007
 17. Lacrimal diseases. Lessons for residents in Ophthalmology organized from Hellenic Ophthalmological Society, April 2014, Athens
 18. Eyelid surgery. Resident lessons . Ophthalmiatrio , Athens, May 2014
 19. Ophthalmorama . Literature update for orbital diseases. HOS, Athens, Nov 2014

Μαθήματα – Συνεχής Εκπαίδευση

 1. Non infectious chronic conjunctivitis, Orlando, Florida, American Academy of Ophthalmology, 1999
 2. Current concepts in orbital disease, Orlando, Florida, American Academy of Ophthalmology, 1999
 3. Cosmetic applications of botox and collagen: To inject or not to inject. Dallas, Texas, American Academy of Ophthalmology, 2000
 4. Small Incision Non phaco manual 6mm no-stitch ECCS/IOL Surgery: Phacofracture – Back to the future, Dallas, Texas, AAO, 2000
 5. Complications of contact lenses, Dallas, Texas, AAO, 2000
 6. Phacoemulsification, Dallas, Texas, AAO, 2000
 7. Treating Dry Eye with new concepts, Dallas, Texas, AAO, 2000
 8. Dacryoplasty, Balloon catheter DCRs, endoscopic DCRs and external DCRs, Wet Lab, Dallas, Texas, AAO, 2000
 9. Botulinum Toxin, Fillers and More. Chicago, Illinois, AAO, 2005
 10. Minimally invasive Periocular Rejuvenation. Chicago, Illinois, AAO, 2005
 11. Avoiding Complications in Cosmetic Blepharoplasty. Chicago, Illinois, AAO, 2005
 12. Clinical Update course on Retina. Chicago, Illinois, AAO, 2005
 13. Workshop in dacryocystorhinostomy modern techniques. Chicago, Illinois, AAO, 2005
 14. Top Ten Neuro-ophthalmic Diagnoses You Don’t Want to Miss! Chicago, Illinois, AAO, 2005
 15. Management of orbital and conjunctival lymphoma, Chicago, Illinois, AAO, 2005
 16. The cosmetic facial exam: a systematic approach to maximize blepharoplasty, fillers and botox. San Francisco, California, AAO, 2009
 17. Endoscopic transnasal lacrimal surgery: principles and practice. San Francisco, California, AAO, 2009
 18. Advanced Techniques in Orbital Decompression and expansion. San Francisco, California, AAO, 2009
 19. Endoscopic transnasal lacrimal surgery. Wetlab. San Francisco, California, AAO, 2009
 20. Advanced Techniques in Orbital Decompression and expansion. Wet Lab San Francisco, California, AAO, 2009
 21. Thyroid Associated Orbitopathy. San Francisco, California, AAO, 2009
 22. Summary
 23. Advances in Treatment of Severe Ocular Surface Disease: Views From Experts on the Front Lines IC, Chicago ,AAO, 2014
 24. Optimizing the Aesthetic Appearance of the Anophthalmic Socket , IC, Chicago, AAO, 2014
 25. Asian Blepharoplasty and the Eyelid Crease: Challenges and Solutions: A Video-Complemented Course, Chicago, AAO,2014
 26. Fat Grafting and Volume Restoration, Skills transfer, Chicago, AAO, 2014
 27. Pediatric Orbital Disease, SYM, Chicago, AAO,2014
 28. Inflammatory Orbital Disorders and Their Differential Diagnoses, IC, Chicago, AAO, 2014
 29. Next-Generation Technologies for the Diagnosis and Treatment of Dry Eye and Meibomian Gland Dysfunction, IC, Chicago, AAO, 2014
 30. Recent Developments in the Diagnosis and Management of Conjunctival Tumors, IC, Chicago, AAO, 2014
 31. Thyroid Eye Disease, IC, Chicago, AAO, 2014
 32. Decision Making in Contemporary Refractive Surgery, IC, Chicago, AAO, 2014

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ

Τα μάτια μας αξίζουν όλη μας την προσοχή. Η σωστή διάγνωση νοσημάτων που αφορούν στα μάτια και η έγκαιρη αντιμετώπισή τους είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που χρειάζεται γνώσεις, εμπειρία και ιδιαίτερες δεξιότητες από το χειρουργό Οφθαλμίατρο. Η πολυετής εμπειρία του Αθανάσιου Ρουμελιώτη, MD, και η συνεχής του κατάρτιση και ενημέρωση, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων διαγνωστικών μηχανημάτων εξασφαλίζουν την υγεία των ματιών σε κάθε βήμα, διάγνωσης και αντιμετώπισης.

donation